6. Bölgede yer alması sebebiyle, bölgesel teşviklerin hemen hepsinden yararlanmaktadır. • Tarımsal üretim konusundaki bu kadar avantajına ragmen, tarımsal sanayi konusunda birçok alanda bâkirdir. • Özellikle Göbeklitepe kazıları sonucu Dünyanın en eski yerleşim biriminin ve insanlık tarihinin orijin noktasının Şanlıurfa olduğu ispatlanmıştır. Bu anlamda tüm dünya tarafından bilinen bir tarih ve kültür merkezidir. • Türkiye’nin en huzurlu kentlerinden birisidir. …ve daha birçok sebep, sizi Türkiye’nin en önemli ve en cazip tarımsal buluşmalarından birisine davet ediyor… 12-15 Nisan 2017’da Tarım Dünyası Şanlıurfa’da Buluşuyor…


BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR